بیانیۀ ماموریت

انجمن علمی کایروپراکتیک ایران (IRCA)

 

بیانیۀ ماموریت

 • انجمن علمی کایروپراکتیک ایران (IRCA) تنها انجمن کایروپراکتیک رسمی است که توسط وزارت بهداشت و آموزش پزشکی ایران به رسمیّت شناخته شده است. این انجمن در سال 1383 تاسیس شد و در حال حاضر بزرگترین انجمن علمی کایروپراکتیک حرفه‌ای در خاورمیانه است.

 

چشمانداز

 • هرچند مدت زیادی نیست که کایروپراکتیک به نظام مراقبت از سلامت ایران اضافه شده است، این حرفه نقش مهمی در ارائۀ روشی محافظه‎ کارانه و منحصربه‌ فرد در درمان اختلالات عصبی و زیست‌ مکانیکی ستون فقرات و آسیب‌شناسی ساختاری مربوطه دارد. در گذشته، عدم درمان تخصصی و موثر زودهنگام به انواعی از    عوارض اعصاب پیچیده منتهی می‌شد و بار مالی غیرضروری را به نظام مراقبت از سلامت و روش‌های درمانی پرهزینه و تهاجمی را به بیمار تحمیل می‌کرد؛ روش‌هایی که نتایج بلندمدت آن‌ها معمولاً سوال ‌برانگیز بود. با این‌ حال، حرفه کایروپراکتیک همیشه بر روی پیشگیری، دقت در تشخیص، پروتکل‌های درمانی مبتنی بر شواهد علمی، و پیگیری‌های بلند مدت نتایج درمان به صورت مستند تاکید داشته است. در نتیجه، رشته اکادمیک کایروپراکتیک نه تنها احترام و پذیرش چشمگیری از طرف عامۀ مردم کسب کرده است، بلکه استقبال خوبی از طرف جامعۀ پزشکی  به ویژه دستنداران امور دانشگاهی از آن به ‌عمل آمده است.

 

ماموریت

 • ارتقای استانداردهای دانشگاهی و آموزشی اکادمیک کایروپراکتیک و بهبود دستورالعمل‌های بالینی مبتنی بر شواهد علمی در ایران و جهان.

 

اهداف

 • نمایندگی حرفۀ کایروپراکتیک به‌عنوان انجمن علمی حرفه‌ای در جامعۀ پزشکی و نظام مراقبت از سلامت ایران، و ارتقای رویکرد منحصر‌به ‌فرد آن به اختلالات عصبی زیست‎ مکانیکی اندام‌ها و ستون فقرات.
 • معرفی مراقبت کایروپراکتیک مبتنی بر شواهد علمی به ایرانیان و مشارکت در آموزش عمومی به ‌منظور پیشگیری و درمان محافظه ‌کارانۀ اختلالات عصبی زیست‎ مکانیکی به ‌عنوان گزینه‌ای امکان ‌پذیر در مراقبت از سلامتی مدرن.
 • نمایندگی و کمک به حفاظت از حقوق حرفۀ کایروپراکتیک در نظام مراقبت از سلامت ایران، و در عین حال نظارت هوشیارانه برحفظ استاندارد پروتکل های کایروپراکتیک و محافظت از حقوق بیماران.
 • تدوین و الزام به رعایت منشور اخلاق پزشکی (IRCA)  توسط همۀ اعضای آن از طریق نظارت، افزایش آگاهی عمومی و بازرسی‌های اداری.
 • نمایندگی و مشارکت مطابق با مقررات و قوانین تعیین ‌شده از سوی وزارت بهداشت و آموزش پزشکی ایران و سازمان نظام پزشکی که نظارت بر حرفۀ کایروپراکتیک در ایران را به عهده دارد.
 • نمایندگی حرفۀ کایروپراکتیک در دادرسی‌های سازمان نظام پزشکی ویا ادارۀ پزشکی قانونی ایران و یا درمواردی که به درخواست طرف سوم انجام می‌گیرد.
 • همکاری و کمک به کمیتۀ ارزیابی و بررسی علمی (CAAE) معاونت آموزشی وزارت بهداشت و آموزش پزشکی به منطور ارزیابی جزئيات اکادمیک رشته کایروپراکتیک و اجرای برنامۀ صلاحیت بالینی کایروپراکتیک از طریق پزشکان تعیین ‌شده و برگزاری آزمون صلاحیت بالینی برای دریافت پروانۀ طبابت کایروپراکتیک.

 

منشور اخلاق پزشکی

 • انجمن علمی کایروپراکتیک ایران (IRCA) یکی از اولین انجمن‌های حرفه‌ای در ایران است که منشور اخلاق حرفه‌ای‌ پزشکی را تدوین و اجرا کرده است، زیرا ما معتقد یم  رعایت  این اصول نیز در درمان بیماران همانند   پیروی از پرتکل های درمانی مبتنی بر شواهد علمی، الزامی می باشد.

 

وابستگیها و مسئولیتهای بینالمللی

 • نمایندگی (IRCA)  در فدراسیون جهانی کایروپراکتیک (WFC)، که یکی از اعضای رسمی سازمان بهداشت جهانی (WHO) است، به منظور ارتباط و مشارکت فعال در زمینه‌های زیر:
 • پیشرفت استانداردهای اکادمیک دانشگاهی.
 • یکسان‌سازی آموزش اکادمیک دانشگاهی در سطح بین‌المللی.
 • حمایت از برنامه‌های تحقیقاتی هد فمند در سطح جهان.
 • تلاش برای ایجاد و ارتقای دستورالعمل‌ها و پروتکل های درمان بالینی مبتنی بر شواهد علمی.
 • تلاش برای گسترش ارتباطات بین‌المللی از طریق برگزاری همایش‌های بین‌المللی و ارتقای همکاری‌های علمی.
 • ارتقای برنامۀ اکسترنشیپ برای دانشجویان بین‌المللی در ایران.
 • ارتقا و بهبود برنامه‌های دانشگاهی تخصصی کایروپراکتیک Post-Doctorate Studies))  و استفاده از آنها در نظام مراقبت از سلامت ایران.
 • همکاری نزدیک با (WFC) برای آگاهی عمومی و ارتقای اقدامات پیشگیرانه از طریق غربالگری زودهنگام ستون فقرات از جمله مشارکت فعال در برنامۀ (Spine Day)، که بصورت هر ساله و در سطح بین‌المللی برگزار می شود.

 

استانداردهای دانشگاهی

 • ارتقای استاندارسازی و پیشبرد الزامات آموزشی دانشگاهی برای متخصصان کایروپراکتیک در سطح بین‌المللی.
 • کمک به ایجاد و ارتقای برنامه‌های تخصصی کایروپراکتیک Post-Doctorate Studies)) از طریق معرفی مفاهیم جدید در مراقبت کایروپراکتیک، که به گسترش وسعت کار بالینی، مشارکت فعال در تحقیقات بالینی و تلاش برای بهبود دستورالعمل‌ها و پروتکل های درمان بالینی مبتنی بر شواهد علمی منجر شده است.
 • رهبری این حرفه در معرفی پروتکل‌های درمانی منحصربه ‌فرد مبتنی بر شواهد علمی به منظور درمان اختلالات عصبی زیست ‌مکانیکی ستون فقرات مانند دیسکوپاتی‌های پیشرفته و عوارض اعصاب مربوط به آنها. همچنین، ارتقای مقایسۀ نتایج پس از درمان شامل بهبودی‌های مستند در آسیب‌شناسی ساختاری که منحصربه‌فرد بودن آنها در این مفهوم ثابت شده است.

 

آموزش مداوم(خطمشیها)

 • ما در IRCA)) معتقدیم که آموزش مداوم در محیط دانشگاهی کنونی با معرفی مستمر تحقیقات علمی جدید – که    بر روی استانداردهای مراقبت و درمان تاثیر می‌گذارد – نه تنها لازم بلکه امری کاملا ضروری است. تلاش برای ارتقا و پیشرفت استانداردهای فعلی مراقبت و درمان همیشه اولویت مهمی برای ما بوده، و باور داریم که بیماران و پزشکان از مزایای آن سود می‌برند.

هدف

 • معرفی و بکارگیری تحقیقات علمی جدید در پروسه های بالینی از جمله در روندهای تشخیصی و پروتکل‌های درمانی.
 • ارزیابی مجدد دستورالعمل‌های بالینی موجود به‌منظور ارتقا، پیشرفت و معرفی پروتکل‌های درمانی مبتنی بر شواهد موثرتر.

برنامههای آموزشی

 • سرفصل‌ها باید همۀ محتوای کایروپراتیک از جمله موارد زیر را دربر بگیرند: تشخیص، تشخیص افتراقی، تشخیص آسیب‌شناختی، تشخیص عصبی زیست‌مکانیکی، ارزیابی‌های عصب‌شناختی و مطالعات مربوطه، تصویربرداری شامل مطالعات پایه و تکمیلی و کاربردهای بالینی آنها، مطالعات تصویربرداری تشخیصی پیشرفته و کاربردهای بالینی آنها، پروتکل‌های درمانی مبتنی بر شواهد، پروتکل‌های درمانی جایگزین، ملاحظات بالینی و کنتراندیکاسیون‌ها.
 • عناوین باید شامل اختلالات عصبی زیست ‌مکانیکی ستون فقرات و اندام‌ها، تشخیص افتراقی، شامل ملاحظات بین‌رشته‌ای با توجه به روندهای تشخیصی و پروتکل‌های درمانی باشند.

مخاطبان منتخب

 • ارائه‌ها عموماً باید متناسب با تخصص‌های زیر انجام گیرد: پزشکان کایروپراکتیک عمومی، پزشکان کایروپراکتیک متخصص ((Post Doctorate ،متخصصین طب فیزیکی، جراحان ارتوپدی، متخصصان و جراحان اعصاب، و رادیولوژیست‌های اعصاب، ممکن است تقسیم ‌بندی بیشتری با توجه به ویژگی موضوع مورد نیاز باشد.

الزامات ارائهها

 • محتوای ارائه‌ها باید مطابق با عنوان عمومی برنامۀ آموزشی مستمر باشد، در قالب پاورپوینت و یا کی‌نوت انجام گیرد، شامل اطلاعات بالینی مبتنی بر شواهد علمی باشد و به طور کامل مراجع را ذکر کند.
 • همۀ نظرات شخصی گوینده که بدون مرجع هستد باید چنان واضح بیان شوند که فقط به‌عنوان مشاهده‌ای در نظر گرفته شده و به طور کلی در دسته ‌بندی خط نمودار پزشکی مبتنی بر شواهد لحاظ نشوند.
 • ارائه‌ها نباید شامل مراجعی باشد که به‌عنوان تبلیغات یا تجاری‌ سازی تفسیر می‌شوند.
 • چکیده و یا مقدمۀ ارائه‌ها باید در آموزش مستمر کمیته (IRCA) ثبت شود تا بتوان حداقل 4 هفته پیش از تایید برنامه آن‌ها را ارزیابی کرد.
 • اطلاعات ارائه‌ها شامل تاریخ، مکان، سخنرانان، موضوعات، منشی علمی، اعتبارات آموزش‌های مستمر و ارتباط مناسب با کد مرجع باید حداقل دو هفته پیش از برنامه در وب‌سا یت (IRCA) ثبت شده باشد.
 • منشی علمی (IRCA) ترجیحاً و نه لزوماً باید اطلاعات تماس خود را در وب‌سایت ارائه کند.

اهداف

 • ارائۀ فرصتی مناسب برای متخصصان مراقبت از سلامت به‌منظور ارزیابی یافته‎‌های جدید تحقیقاتی و استفاده از این یافته‌ها در روش ‌شناسی تحقیقات بالینی جدید، خصوصا در تشخیص و درمان، با هدف کمک به بهبود استانداردهای مراقبت از سلامت در سطح کشور و در عرصه بین‌المللی.
 • فراهم سازی امکانات مناسب به منظور مشارکت متخصصان رشته‌‎های مختلف مراقبت از سلامت در ارائه‌ها و بحث‌های علمی در خصوص جنبه‌های مختلف روش‌های تشخیصی و پروتکل‌های درمانی. مشارکت بین‌رشته‌ای میتواند منجر به بهبود ارتباطات علمی ‌شود که  بیماران را مستقیما ذینف قرار خواهد داد.
 • مشارکت فعالی که مورد نیاز اعضای ماست به تشخیص بهتر مزایا و ضعف‌های پروتکل های بالینی کمک کرده و فرصتی را برای دبیر علمی انجمن (IRCA) و کمیته‌های مربوطه به‌وجود می‌آورد تا بتوانند چالش‌های دانشگاهی پیش رو را بهتر درک کنند.
 • کمک به آماده‌سازی و آموزش علمی بهتر پزشکان کایروپراکتیک برای رویارویی با چالش‌های جدید نظام‌های مراقبت از سلامت فعلی.
 • ارتقای برنامۀ آموزشی اکادمیک دانشگاهی تخصصی کایروپراکتیک Post-Doctorate Studies)) در زمینه‌های:
 • تخصص عصب ‌شناسی بالینی – کایروپراکتیک
 • تخصص پزشکی ورزشی – کایروپراکتیک
 • تخصص رادیولوژی – کایروپراکتیک
 • تخصص مراقبت از کودکان – کایروپراکتیک
 • تخصص مراقبت از کهنسالان – کایروپراکتیک
 • تخصص ستون فقرات – کایروپراکتیک

 

بیانیۀ IRCA درمورد تنوع

 • انجمن علمی کایروپراکتیک ایران تنوع شامل ملیت، نژاد، مذهب، جنس، سن، وضعیت تاهل، وضعیت اجتماعی‌اقتصادی و ناتوانی را به ‌رسمیت شناخته و بر اصول احترام متقابل تاکید دارد.

 

اصل کلی

 • کاهش درد انسان وظیفه‌ای است که همۀ متخصصان مراقبت از سلامت به‌عهده دارند. بااین‌حال، تلاش برای بهبود دستورالعمل‌های فعلی از طریق مشاهده، گزارش‌های موردی و تحقیقات بالینی جزو  ضرورت‌هایی است که انجمن علمی کایروپراکتیک ایران به آن اولویت داده است.  

              

                        دکتر حسین صباغ

            رئیس انجمن علمی کایروپراکتیک ایران

H. Sabbagh D.C. (All Rights Reserved) ©2019

 

دکتر حسین صباغ

رئیس انجمن علمی کایروپراکتیک ایران
hsabbagh.net