خبرنامه

IRCA Internal Memorandum
Dr. Hossein Sabbagh

IRCA General Assembly – 2022

IRCA General Assembly; June 16, 2022 (1401/03/26) 10:00 – 12:00 Agenda: Presidents report on:      A. IRCA position within the academic community, IMH, Legal

ادامه مطلب
خبرنامه
Dr. Hossein Sabbagh

Condolences – پیام تسلیت

جناب آقای دکتر محمد خاکپور  همکار گرامی  با سلام     احتراما درگذشت پدر گرامیتان را از سوی تمامی اعضای انجمن علمی کایروپراکتیک ایران به جنابعالی

ادامه مطلب
خبرنامه
Dr. Hossein Sabbagh

Condolences – پیام تسلیت

جناب آقای دکتر علی صدیقی  همکار گرامی  با سلام     احتراما درگذشت چند تن از اقوام گرامیتان را از سوی تمامی اعضای انجمن علمی کایروپراکتیک

ادامه مطلب