خبرنامه

خبرنامه
Dr. Hossein Sabbagh

Condolences – پیام تسلیت

جناب آقای دکتر محمد خاکپور  همکار گرامی  با سلام     احتراما درگذشت پدر گرامیتان را از سوی تمامی اعضای انجمن علمی کایروپراکتیک ایران به جنابعالی

ادامه مطلب
خبرنامه
Dr. Hossein Sabbagh

Condolences – پیام تسلیت

جناب آقای دکتر علی صدیقی  همکار گرامی  با سلام     احتراما درگذشت چند تن از اقوام گرامیتان را از سوی تمامی اعضای انجمن علمی کایروپراکتیک

ادامه مطلب