Criteria for Doctor of Chiropractic Licensure – US & Canadian Graduates

Doctor of Chiropractic Degree Evaluation and Licensure Requirements in Iran

The Committee on Academic Assessment and Evaluation – Chiropractic Section (CAAE-CS) / Deputy Ministry of Education / Iranian Ministry of Health and Medical Education

US & Canadian Graduates Requirements

US

Canada

IRCACCCP_V01-1

یک پاسخ

  1. خدمت انجمن کایرو‌ کتیک ایران
    این جانب دکتر نادر حریرچیان فارقتحصیل از دانشگاه پالمر ایلت ایوا در سال ۱۹۹۰ میلادی و بورد کالیفرنیا در ماه آگوست از ۱۰ تا ۲۳ ماه در تهران خاهم آمد من مدارک خود را در سال ۱۹۹۱ توست دفتر منافع ایران در واشنگتون به تعید رسانده ام. درحدود ۶ سال پیش وقتی که برای دیدن خانواده به ایران آمده بودم با دکتر سلیمانیان و همچنین دکتر محمدی آشنا شدم و ما توانستیم از هم اجاسمنت بگیریم. دلیل دید گاه من این است که من خیلی مایل هستم که اگر امکان آنانوجود داشه باشد اگر هم شود برای چند روز بتوانم به بیماران که به کمک من احتیاج دارند کمک کنم میدانم که باید در دفتر مورد انتخاب انجمن و به عنوان دستیار باشم. من در مداوای خود هم ستون و هم اکسترامدیز را اجاست می‌کنم و هم چنین صدمات ناشی از ورزش و بدن سازی. از راهنمای شما بسیار تشکر می‌کنم . Dr. Nader Harerchan D.C

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *